شهرستان سربيشه به مركزيت شهر سربيشه در شرق ايران، حاشيه شمال شرقي دشت لوت و در جنوب شرقي شهرستان بيرجند و در محور بين المللي بيرجند - زاهدان واقع گرديده است كه از شمال و غرب به شهرستان بيرجند و از جنوب به شهرستان نهبندان و از شرق به كشور افغانستان محدود بوده و طول مرز مشترك آن با كشور افغانستان حدود ۱۱۰ كيلومتر مي باشد .شهر سربيشه در فاصله ۶۶ كيلومتري بيرجند، مركز استان خراسان جنوبي و ۵۳۳ كيلومتري مشهد، مركز استان خراسان رضوي و ۳۹۵ كيلومتري زاهدان مركز استان سيستان و بلوچستان واقع گرديده است . اين شهرستان داراي ۳ بخش مركزي، مود و درح مي باشد.