نام

سمت

تلفن

حسین زینلی

شهردار سربيشه

32662509

 اسد ا.. گرگانی ذيحساب و مسئول امور مالی 32664437
 پرویز بازدیدی حراست داخلي24
 علی اصغر حسینی مسئول دفتر 32663370
 خانم مریم یاری كارشناس شهرسازی داخلي 22
 خانم مهدیه يزدان پناه امور حقوقي داخلي16

 محمد حسین محمددوست

  خدمات شهري-نقلیه و ماشين آلات

32664436

حسین مهمویی

مسئول فضاي سبز

 داخلی 25

 خانم فرزانه نازآور مسئول انفورماتيك داخلي23

محمد رضا عابدینی

    مسئول درامد و شهرسازی

32664545

  محمودسبزباني جمعدار وامین اموال 32664437

محمد رضا عابدینی

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی

32664545

 مرتضی قاسمی پور نوسازی و عوارض داخلي21

محمد رضا عابدینی

اتوبوسراني

32664545

محمدزحمتی

مسئول آتش نشانی

32662555

 محمد حسین کفاشی متصدی دبیرخانه داخلي23
 عاصم طالبی  کارپرداز  32664437
حسین حسینی تاسيسات و انبار داخلي 18
غلامرضا جنت آبادی مامور بازدید داخلی 22
محمد حسین جنتی فرد روابط عمومی داخلی 18
مهدی اکبری مسئول عمران داخلی 25
حسین خیاط نقشه بردار داخلی 22
     
     
     
     

 نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 300000300137

تلفن شهرداری  :05632663370فکس : 05632662225

تلفن روابط عمومی:05632662508داخلي19    فکس روابط عمومی:05632662225

پست الکترونیک : sarbishe.shahrdari@gmail.com

آدرس : سربيشه- ميدان طالقاني -خيابان مدرس

بازدید امروز64
بازدید دیروز159
بازدید هفته297
بازدید ماه348
کل بازدید256770