شهرداری سربيشه در نظر دارد با رعایت آئین­نامه مالي شهرداري ها مصوب 12/04/46 و به استناد بند های 1 مصوبه شماره293/98/5-17/09/98 و مصوبه شماره113/99/5 مورخ28/04/99 شورای اسلامی شهر نسبت به فروش 19 قطعه از اراضي متعلق به خود با كاربرهای مسکونی و تجاري واقع در بلوار آزادی و خیابان ورزش به شرح مندرج در جدول ضمیمهبه منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت تامین مالی پروژه های عمرانی سطح شهر و همچنین تملک املاک واقع در طرح از طريق مزايده كتبي به صورت نقد اقدام نمايد.  لذا از کلیه متقاضیان دعوت می­شود جهت کسب اطلاعات بیشتر و نیز اخذ فرم شرکت در مزایده حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 02/06/99 به واحد حسابداري شهرداری واقع در میدان طالقاني‌ و یا به سایت شهرداری با آدرسwww.sarbishe.ir مراجعه فرمايند.ضمناً شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار بوده و شرایط شرکت در مزایده در فرم مربوطه لحاظ گردیده است. جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 32662508-32663350تماس حاصل فرماييد.

 شرايط شركت در مزايده

فرم اوليه درخواست مزايده

عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی

لیست جدول اراضی