زیباسازی مبادی ورودی شهر بیرجند از برنامه های اصلی و ضروری سازمان پارکها و فضای سبز می باشد . در این راستا ، ورودی شمالی شهر بیرجند با توجه به تردد زیاد مسافرین در آن، از اهمیت ویژه ای برخوردار است .  با وجود همه تنگناهای مالی ، سازمان پارکها و فضای سبز تصمیم گرفت عملیات بازپیرایی و زیباسازی این بلوار را به انجام برساند . در این طرح ضمن حفظ گونه های گیاهی موجود ، عملیات اجرای سنگفرش ، ایجاد باغچه های طولی زیگزاگی ، اجرای سیستم آبیاری تحت فشار و نورپردازی تزیینی پیش بینی شده است . علاوه بر این تکمیل گونه های گیاهی و باز کاشت پرچین سبز نیز انجام خواهد شد .

جزییات اجرای این طرح به شرح زیر می باشد .

طول بلوار: 1350 متر

مساحت سنگفرش : 2000 متر مربع

طول لوله گذاری شبکه آبرسانی به صورت دو خط لوله:   2500 متر

تعدا بابلر استفاده شده در مسیر جهت پروژه آبیاری تحت فشار :   600 عدد