به گزارش روابط عمومی شهرداری سربیشه
 با توجه به نزدیک شدن به ایام نوروز و اینکه شهر #سربیشه در مسیر محور  زاهدان_مشهد واقع شده  همه ساله در ایام نوروز و فصل تابستان شاهد وجود مسافران نوروزی که از این مسیر تردد می نمایند
جهت استراحت در پارک فجر و لاله می باشیم  از این رو شهرداری سربیشه اقدام به ساخت  نمازخانه برادران و خواهران در  پارک_فجر با اعتباری بالغ بر 350میلیون ریال نموده که در حال حاضر عملیات اجرایی آن آغاز گردیده است.به گزارش روابط عمومی شهرداری همزمان باسالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا س شهرداری اقدام با سیاه پوش نمودن سطح شهر از جمله سردرب شهرداری نمود