به گزارش روابط عمومی شهرداری سربیشه دوره آموزشی طرح تفکیک زباله از مبدا توسط مدیریت پسماند شهرداری سربیشه و شرکت خدماتی پیک خورشید کویر در دبیرستان دخترانه ام کلثوم سربیشه برگزار گردید و مطالب اموزشی توسط استاد  مربوطه به دانش آموزان ارائه شدو در پایان سطح مخصوص به این دبیرستان واگذار گردید /   مهندس محمددوست مسئول خدمات شهری و مدیریت پسماند شهرداری سربیشه در خصوص این طرح گفت: زباله، طلای کثیفی است که اگر به درستی مدیریت شود، بسیاری از مشکلات زیست محیطی کاسته می شود و در راستای حفظ سرمایه های قابل بازیافت این طرح بزودی در سطح شهر اجرا می شود و به زودی این طرح از درب منازل آغاز خواهد گردید./.