حضور مهندس زینلی شهردار سربیشه  در جلسه هماهنگی شورای ثبت احوال که صبح امروز در محل فرمانداری این شهر برگزار گردید