به مناسبت دهه ولایت و امامت سطح شهر سربیشه آذین بندی شد