فضاسازی سطح شهر سربیشه به مناسبت فرارسیدن اعیاد شعبانیه

روابط عمومی شهرداری سربیشه