در اولین روز از هفته منابع طبیعی و با حضور شهردار ،فرماندار ،امام جمعه ،جمعی از مسؤلین و نیروهای فضای سبز شهرداری کار غرص نهال در محل بوستان جنگلبان شهر سربیشه انجام گرفت

روابط عمومی شهرداری سربیشه