دیدار مهندس شیخ زاده شهردار به همراه اعضای شورای اسلامی سربیشه با مهندس لکزایی فرماندار شهرستان و تبریک  انتصاب ایشان

روابط عمومی شهرداری سربیشه