📸ادامه زنده گیری سگ های بلاصاحب در سطح شهر سربیشه

〽️با عنایت به ازدیاد سگ های بلا صاحب در سطح شهر سربیشه ،این شهرداری از ابتدای هفته جاری  کار زنده  گیری سگ های بلاصاحب را به منظور تحویل به پناهگاه بیرجند آغاز نموده  که فقط طی چند روز گذشته 35  قلاده سگ از سطح شهر جمع آوری شده است

🔻 کار زنده گیری سگ ها درروزهای آینده ادامه خواهد داشت

〽️به اطلاع می رساندصاحبان سگ های نگهبان دارای شناسنامه نسبت به مهاروعدم رهاسازی آن ها اقدام ودرغیراین صورت جمع آوری خواهدشد.

📸روابط عمومی شهرداری سربیشه