بازدید اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار سربیشه از پروژه های عمرانی در حال انجام سطح شهر

〽️این پروژه ها  شامل

✅جدول گذاری انتهای خیابان معلم➖ (قسمت های مسکن های مهر  که به زودی به اتمام و عملیات آسفالت آن انجام خواهد شد )➖

✔️و پروژه ساخت یادمان شهدای گمنام

✔️و ساخت  سایبان آرامستان  

میباشد که اعضای شورای اسلامی از نزدیک در جریان  روند اجرای این پروژه ها قرار گرفتند

📸روابط عمومی شهرداری سربیشه